Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Γλώσσες

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες και 6 επισκέπτες.

Stress and apoptotic proteins response of the digestive system of common dentex, Dentex dentex, after the partial replacement of fish meal with soybean meal in diet.


ΤίτλοςStress and apoptotic proteins response of the digestive system of common dentex, Dentex dentex, after the partial replacement of fish meal with soybean meal in diet.
Publication TypeConference proceeding
AuthorsChouri E, Chatzifotis S, Lazou A, Antonopoulou E
Secondary Title«Aquaculture Europe 2011»
Year of Publication2011
VolumeΡοδος
Date Published2011
Publication Languageeng
Παρατηρήσεις

ID: 6109; ID: 6019; ID: 289

Citation Key9964