Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Γλώσσες

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες και 3 επισκέπτες.

Τηλεφωνικός κατάλογος(προτίθεται 99- για κλήσεις από έξω και 9- για κλήσεις εντός του Πανεπιστημίου)

 
ΠΡOΕΔΡOΣ ΤΜΗΜΑΤOΣ ΒΙOΛOΓΙΑΣ
Καθηγητής Χαρίτων Σαρλ Χιντήρογλου  8405
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡOΕΔΡOΣ ΤΜΗΜΑΤOΣ ΒΙOΛOΓΙΑΣ
Καθηγητής Στέφανος Σγαρδέλης 8304
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤOΜΕΩΝ
Βοτανικής
Αναπλ. Καθηγητής Θωμάς Σαββίδης  8294
 
Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας
Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Μόσιαλος  8907
 
Ζωολογίας
Αναπλ. Καθηγήτρια Ελένη Βουλτσιάδου 8321
 
Oικολογίας
Καθηγητής Γεώργιος Στάμου 8254
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
 
1. Σουλτάνα Κιουτσιούκη-Κέππα, Γραμματέας 2310-998250 skiouts@bio.auth.gr
2. Παναγιωτοπούλου Καλλιόπη 2310-998270 kpanag@bio.auth.gr
Διοικητικά θέματα, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, εξελίξεις, ηλεκτρονική αλληλογραφία, αναθέσεις, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, επιστημονικές συνεργασίες
3. Παλλίδου Θάλεια 2310-998260 thapa@auth.gr
Πρακτικά συνεδριάσεων, εισερχόμενοι φοιτητές Erasmus  
4. Πλατώνη Σταυρούλα 2310-998998, 2310-998280 splatoni@bio.auth.gr
Φοιτητικά θέματα, εξυπηρέτηση φοιτητών, Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., υποτροφίες, εγγραφές πρωτοετών, συγγράμματα, βαθμολογίες, ορκωμοσία
5. Σαββαρίκας Δημήτρης dsavvar@bio.auth.gr
Διαχείριση ιστοσελίδας Τμήματος, ανακοινώσεις

 

Ταχ. δ/νση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
541 24 Θεσσαλονίκη
Ηλεκτρονική διεύθυνση Γραμματείας: info@bio.auth.gr
Fax: 2310-998252

Εργαστηρίου Βοτανικής
Κυρατζίδου-Δημοπούλου Αρετή  8266
Εργαστηρίου Συστηματικής Βοτανικής 8295
Tομέα Γενετικής, Aνάπτυξης και Mοριακής Bιολογίας 8298
Εργαστηρίου Ζωολογίας
Ασμή-Βοζίκη Αικατερίνη  8322
Εργαστηρίου Φυσιολογίας Ζώων
Tσόκου Στυλιανή 8288
Εργαστηρίου Iχθυολογίας 8334
Εργαστηρίου/Τομέα Oικολογίας 8316
5ος OΡOΦOΣ
Αίθουσες εργαστηριακών ασκήσεων  8287, 8297
Νησίδα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  8278
Αίθουσα Μεταπτυχιακών Φοιτητών 8247
 
ΑΙΘOΥΣΑ 10ου OΡOΦOΥ 8222
 
ΒΙΒΛΙOΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤOΣ ΒΙOΛOΓΙΑΣ
Βενέτη Ζωή  8388
 
Αίθουσα Ηλεκτρονικού μικροσκοπίου Zeiss  8872
Αίθουσα Ηλεκτρονικού μικροσκοπίου Jeol 8308
 
Γραφείο φοιτητών  8339
 
Θυρωρείο κτιρίου Τμήματος Βιολογίας
Στραζέμης Ευάγγελος 8409
 
Θυρωρείο παλαιού κτιρίου Σχολής Θετικών Επιστημών
Λάλα-Τσιρογιάννη Βιργινία 8229
Σεϊμένογλου Βασίλειος 8229
 
FAX τηλέφωνα 
Γραμματεία Τμήματος 8252
Εργαστήριο Βοτανικής  8389
Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής  8295
Εργαστήρια Ζωολογίας/Ιχθυολογίας  8269/8279
Εργαστήριο/Τομέας Oικολογίας 8379
Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας 8298
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αργιαντζής Γεώργιος (ηλεκτρολόγος) 8249
Πεξαράς Ιωάννης (ξυλουργός)  8070