Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Γλώσσες

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες και 7 επισκέπτες.

ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ


Εργασία μεταπτυχιακών φοιτητών στο Όρος Στρατονικό (πηγή: ΠΜΣ ΒΑΦ http://bnp.bio.auth.gr/ex/links/PHOTOS/Evia2009.pps)
Εργασία μεταπτυχιακών φοιτητών στο Όρος Δίρφυς (πηγή: ΠΜΣ ΒΑΦ http://bnp.bio.auth.gr/ex/links/PHOTOS/Evia2009.pps)
Εργασία μεταπτυχιακών φοιτητών στην αλυκή Κίτρους (πηγή: ΠΜΣ ΒΑΦ http://bnp.bio.auth.gr/ex/links/PHOTOS/Evia2009.pps)

1. Γνωστικό Αντικείμενο

O Τομέας Βοτανικής καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Μορφολογίας, της Φυσιολογίας και της Βιολογίας Φυτικών Κυττάρων και Oργανισμών, της Συστηματικής Βοτανικής, της Γεωβοτανικής και της Εφαρμοσμένης Βοτανικής.
 
2. Προσωπικό του Τομέα Βοτανικής (σε αλφαβητική σειρά)
 
ΒΛΑΧΟΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓ. 2310-998283 kvlachon@bio.auth.gr
ΓΚΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓ. 2310-998083 sgkelis@bio.auth.gr
ΔΕΛΗΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤ. 2310-998343 delivopo@bio.auth.gr
ΔΙΑΝΝΕΛΙΔΟΥ ΕΒΕΛΥΝ ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓ. 2310-998253 barbara@bio.auth.gr
ΔΡΟΥΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ 2310-998960 drouzas@bio.auth.gr
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤ. 2310-998385 eelefth@bio.auth.gr
ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓ. 2310-998282 karousou@bio.auth.gr
ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤ. 2310-998293 kokkini@bio.auth.gr
ΛΑΝΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤ. 2310-998383 lanaras@bio.auth.gr
ΜΑΛΕΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓ. 2310-998272 malea@bio.auth.gr
ΜΟΥΣΤΑΚΑ-ΓΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤ. 231-099-8325 mmustaka@bio.auth.gr
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤ. 2310-998335 moustak@bio.auth.gr
ΜΠΟΖΑΜΠΑΛIΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤ. 2310-998365 artbos@bio.auth.gr
ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓ. 2310-998908 epanter@bio.auth.gr
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓ. 2310-998294 sawidis@bio.auth.gr
ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓ. 2310-998584 tsiripid@bio.auth.gr
ΧΑΝΛΙΔΟΥ ΕΦΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ 2310-998273 chanlidu@bio.auth.gr
 
3. Εκπαιδευτική Δραστηριότητα
 
Το διδακτικό έργο των μελών του Τομέα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας, το οποίο περιλαμβάνει τόσο διδασκαλία μαθημάτων όσο και επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και πρακτικών ασκήσεων. Τα μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας στα οποία διδάσκουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα είναι τα παρακάτω:
 
ΦΥΚOΛOΓΙΑ (Β.ΠΒ.8.4)
 
Μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα διδάσκουν τα παρακάτω μαθήματα σε άλλα Τμήματα του Α.Π.Θ.
ΒΟΤΑΝΙΚΗ στο Τμήμα Φαρμακευτικής
ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ στο Τμήμα Γεωπονίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ στο Τμήμα Γεωπονίας
 
 
Επιπλέον,  μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα διδάσκουν μαθήματα στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας, σε Διατμηματικά και σε Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 
Συγγράματα μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα Βοτανικής
 
Δεληβόπουλος Σ.Γ. (1994) Μορφολογία και ανατομία φυτών, σελ.335, Θεσσαλονίκη.
Ελευθερίου Ε.Π. (2006). Τεχνολογία Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού. Εκδόσεις University Studio Press. Θεσσαλονίκη.
Ελευθερίου Ε.Π. (2007). Βοτανική-Βιολογία Φυτικού κυττάρου και ιστολογία φυτών. Εκδόσεις University Studio Press. Θεσσαλονίκη.
Καράταγλης Στ. (1994). Φυσιολογία Φυτών. Art of Text. Θεσσαλονίκη.
Μουστάκα-Γούνη Μαρία. (1997). Ωκεανογραφία. Εκδόσεις Exin. Θεσσαλονίκη.
Μπαμπαλώνας Δ., Κοκκίνη Σ. (2004). Συστηματική Βοτανική:Φυλογενετική – φαινετική προσέγγιση της ταξινόμησης των φυτικών οργανισμών. Εκδόσεις Αϊβάζη. Θεσσαλονίκη.
Μποζαμπαλίδης, Α. (2003). Βοτανική-Μορφολογία και Ανατομία Φυτών. Θεσσαλονίκη.
Μποζαμπαλίδης, Α. (2003). Βοτανική-Μορφολογία και Ανατομία Φυτών. Εργαστηριακές Ασκήσεις. Θεσσαλονίκη.
Τσέκος I.B. Βοτανική. (2000). Δομή, λειτουργική δράση και βιολογία των φυτών. Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη
Τσέκος Ι.Β. (2004). Φυσιολογία Φυτών. Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη.

 

4. Ερευνητική δραστηριότητα
 
Τα πρόσφατα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Τομέα Βοτανικής συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω:
 
Αναπαραγωγή φυτών in vitro και βιοτεχνολογία φυτών
Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά στην Ελλάδα: ταξινόμηση, βιογεωγραφία, δευτερογενείς μεταβολίτες (χημειοταξινόμηση)
Βιολογία φυτικού κυττάρου. Δομή, λειτουργία και διαφοροποίηση φυτικών κυττάρων, ιστών και αδένων
Βιοχημικοί και μοριακοί δείκτες ταξινόμησης και φυλογένεσης φυτών
Γενετική πληθυσμών και εξέλιξη φυτικών ειδών
Ελληνική χλωρίδα και βλάστηση
Εντοπισμός ενζύμων φωτοσυνθετικής διεργασίας. Μεταβολισμός του άνθρακα. Φωτοσυνθετικοί μικροοργανισμοί. Ανθίσεις κυανοβακτηρίων. Τοξίνες κυανοβακτηρίων
Κύκλοι ζωής και οικοφυσιολογία θαλάσσιων μακρόφυτων 
Μοριακή βιολογία φυτών. Μοριακή γενετική Arabidopsis. Μοριακή φυσιολογία φυτών.
Mοριακοί μηχανισμοί φωτοσύνθεσης σε συνθήκες αβιοτικού στρες
Οικοφυσιολογία: Συσσώρευση βαρέων μετάλλων από φυτά. Πρόσληψη ραδιονουκλιδίων. Επιδράσεις της ρύπανσης στα φυτά
Περιβαλλοντικές καταπονήσεις και οξειδωτικό στρες 
Ποικιλότητα (μορφολογική, γενετική, φυλογενετική, μεταβολιτών) φυτικών οργανισμών. 
Πολυφασική ταξινόμηση και οικολογία φυτοπλαγκτού. Εκτίμηση ευτροφισμού και ποιότητας νερού.
 
5. Συμβολή του ερευνητικού έργου του Τομέα Βοτανικής στις ανάγκες της κοινωνίας
 
Η συμβολή στις ανάγκες της κοινωνίας εκφράζεται μέσα από την εκπροσώπηση του Τμήματος Βιολογίας από μέλη του Τομέα Βοτανικής σε εθνικά, περιφερειακά και τοπικά όργανα καθώς και μέσω της διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε τομείς αιχμής στην υγεία, παραγωγή και περιβάλλον σε τοπικό και εθνικό κοινωνικό περιβάλλον.
 
6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΑ

- Εργαστήριο Βοτανικής

"Μορφολογία των φυτών (εξωτερική και εσωτερική), Φυσιολογία αυτών, Συστηματική, Ειδική και Εφαρμοσμένη Βοτανική" (Π.Δ. 39/26-1-1929, ΦΕΚ 3894/1929).

 
Το εργαστήριο βρίσκεται στον 9ο όροφο του κτιρίου Βιολογίας Α.Π.Θ. Επιπλέον, ερευνητικές υποδομές του Τμήματος σε χρήση από το Εργαστήριο βρίσκονται και σε άλλους χώρους του Τμήματος (π.χ. στο Ισόγειο του κτιρίου Βιολογίας βρίσκονται τα ηλεκτρονικά μικροσκόπια)

 


- Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας
"Συστηματική των φυτών και Φυτογεωγραφία" (Β.Δ. 174/22-5-42, ΦΕΚ 222/4-9-42, τεύχος Α΄). Το εργαστήριο βρίσκεται στον 8ο όροφο του κτιρίου Βιολογίας Α.Π.Θ.