Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Γλώσσες

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες και 2 επισκέπτες.

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ,ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤOΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΜOΡΙΑΚΗΣ ΒΙOΛOΓΙΑΣ

Ο Τομέας στεγάζεται στον 7ο και 8ο όροφο του κτιρίου και έχει 16 μέλη ΔΕΠ.
Διευθυντής του Τομέα:
 
O Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Βιολογίας, της Γενετικής, της Μικροβιολογίας, της Ανθρωπολογίας και της Εξέλιξης και Ανάπτυξης των Οργανισμών.
Περιλαμβάνει τρία Εργαστήρια, που εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα εξής γνωστικά αντικείμενα:
 
Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας: “Εισαγωγή στις Βιολογικές Επιστήμες, Κυτταρολογία, Κληρονομολογία, Θεωρία της εξέλιξης” (Β.Δ. 601/2-10-39, ΦΕΚ 422/4-10-39, τεύχος Α΄).
Διευθυντής: Καθηγητής Zαχαρίας Σκούρας
 
Εργαστήριο Βιολογίας Ανάπτυξης: “Μελέτη των δυναμικών φαινομένων της διαφοροποίησης των ευκαρυωτικών οργανισμών” (Π.Δ. 389/8-6-76, ΦΕΚ 140/9-6-76, τεύχος Α΄).
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Μαργαρίτα Χατζοπούλου-Κλαδαρά
 
Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας: “Δομή και λειτουργία των μικροοργανισμών (βακτήρια, κυανοφύκη, μύκητες, φύκη και ιοί” (Π.Δ. 317/13-9-90, ΦΕΚ 130/27-9-90, τεύχος A΄).
Διευθυντής: Καθηγητής Μηνάς Αρσενάκης
 
 
Στελέχωση του Τομέα
 
       ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Αμπατζόπουλος Θεόδωρος
Αρσενάκης Μηνάς
Δημητριάδης Βασίλειος
Θωμόπουλος Γεώργιος
Κολιάης Στέφανος
Σκούρας Ζαχαρίας
Χατζοπούλου-Κλαδαρά Μαργαρίτα
 
       ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
Γιάγκου Μηνάς
Κουβάτση Αναστασία
Μαυραγάνη-Τσιπίδου Πηνελόπη
Μόσιαλος Γεώργιος
 
       ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Σιβροπούλου Αφροδίτη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φουντούλη αθηνά
 
       ΛΕΚΤΟΡΕΣ
Δροσοπούλου Ελένη
Τουράκη Μαρία
 
        ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Νεοφύτου Ελευθέριος
 
  Ε.Ε.ΔΙ.Π.
Καραμανλίδου Χέρτα
 
 
Γνωστικά αντικείμενα μελών ΔΕΠ
 
Αμπατζόπουλος Θεόδωρος
Χαρακτηρισμός και Γενετική ζωϊκών πληθυσμών
Αρσενάκης Μηνάς
Μικροβιολογία (εκτός Ιατρικής Μικροβιολογίας)
Γιάγκου Μηνάς
Ανοσοβιολογία – Μοριακή Βιολογία
Δημητριάδης Βασίλειος
Δομή και λειτουργία ζωϊκών κυττάρων
Δροσοπούλου Ελένη
Μοριακή Βιολογία – Κυτταρογενετική ζωϊκών οργανισμών
Θωμόπουλος Γεώργιος
Βιολογία κυττάρου: Δομή και λειτουργία ζωϊκών κυττάρων, σχέσεις κυτταρικών οργανιδίων
Κολιάης στέφανος
Μελέτη της δομής και λειτουργίας μικροοργανισμών (βακτήρια, ιοί)
Κουβάτση αναστασία
Γενετική ανθρώπου
Μαυραγάνη-Τσιπίδου Πηνελόπη
Γενετική, Κυτταρογενετική ζωϊκών οργανισμών
Μόσιαλος Γεώργιος
Μοριακή Βιολογία - Βιοχημεία - Βιοτεχνολογία
Σιβροπούλου Αφροδίτη
Μικροβιολογία (εκτός Ιατρικής Μικροβιολογίας)
Σκούρας Ζαχαρίας
      Γενετική
Τουράκη Μαρία
Βιοχημεία  με έμφαση στην Παθοβιολογία ζωϊκών οργανισμών
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Πληθυσμιακή γενετική ζωϊκών οργανισμών
Φουντούλη Αθηνά
Βιολογία ανάπτυξης φυτικών οργανισμών
Χατζοπούλου-Κλαδαρά Μαργαρίτα
Βιολογία ανάπτυξης - Βιοχημεία
 
 
Διδασκαλία       
 
        ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γ.1.5        Φιλοσοφία και σύγχρονες τάσεις της Βιολογίας
Γ. 1.6        Μικροβιολογία
Γ.2.7        Βιοχημεία
Γ.2.10       Μοριακή Βιολογία
Γ.3.14 Βιολογία κυττάρου
Γ.3.15       Γενετική
Γ. 4.19      Βιολογία ανάπτυξης
Γ.4.20       Εξέλιξη και στοιχεία γενετικής πληθυσμών
Γ.ΜΒ.5.1 Ανοσοβιολογία
Γ.ΜΒ.5.2 Ειδικά θέματα Γενετικής
Γ.ΜΒ.5.3 Γενετική Ανθρώπυ
Γ.ΜΒ.5.4 Γενετική Μηχανική
Γ.ΜΒ.5.5 Ειδικά θέματα Βιολογίας Κυττάρου
Γ.ΜΒ.5.6 Ειδικά θέματα Μοριακής Βιολογίας
Γ.ΜΒ.6.7 Βιοπληροφορική
Γ.ΜΒ.6.8 Βιοτεχνολογικές εφαρμογές Μικροοργανισμών
Γ.ΜΒ.6.9 Βιοτεχνολογία Ζώων και Φυτών
Γ.ΜΒ.6.10 Οικονομία-Δίκαιο στη Βιολογία
Γ.ΜΒ.6.11 Ειδικά θέματα Μικροβιολογίας
Γ.ΜΒ.6.12 Μηχανισμοί διαφοροποίησης
Γ.ΜΒ.7.1 Βιολογική Ανθρωπολογία
Γ.ΜΒ.8.1 Οικοτοξικολογία
 
Διπλωματική εργασία
 
       ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία   
 
 
Έρευνα
 
Εξελικτική βιολογία – ανάλυση γονιδιωμάτων
Γενετική πληθυσμών – εφαρμογές στις υδατοκαλλιέργειες και στη διαχείριση ζωϊκών οργανισμών                                                         
Κυτταρογενετική 
Μελέτη κληρονομικών ασθενειών – ανάλυση υπεύθυνων γονιδίων
Μοριακοί μηχανισμοί ογκογένεσης
Μηχανισμοί ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης
Κυτταρική Βιολογία - εκκριτική διαδικασία - κυτταρικοί βιομάρτυρες για την αποτίμηση της δράσης ρύπων 
Ανοσοβιολογία 
Ερπητο-ιοί του ανθρώπου 
Βακτηριακές τοξίνες με εντομοκτόνο δράση
Μηχανισμοί δράσης των αιθερίων ελαίων αρωματικών  φυτών