Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Γλώσσες

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες και 0 επισκέπτες.

ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ


Ο Τομέας Ζωολογίας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Μορφολογίας, της Φυσιολογίας και της Βιολογίας Ζωικών Κυττάρων και Οργανισμών και της Συστηματικής και Διανομής Ζώων.
 
Περιλαμβάνει τρία Εργαστήρια, που εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα εξής γνωστικά αντικείμενα:
 
1) Εργαστήριο Ζωολογίας : Γενική και συγκριτική μορφολογία των Ζώων, Γενική και συγκριτική φυσιολογία αυτών, Συστηματική Ζωολογία, Ζωογεωγραφία (Π.Δ. 39/26-1-1929, ΦΕΚ 3894/1929).
Διευθυντής: Καθηγητής Χ. Χιντήρογλου
 
2) Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων : Μελέτη των διαφόρων φυσιολογικών λειτουργιών των ζωϊκών οργανισμών" (Π.Δ. 389/8-6-76, ΦΕΚ 140/9-6-76, τεύχος Α΄).
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Μ. Καλογιάννη
 
3) Εργαστήριο Ιχθυολογίας : Μορφολογία, Ανατομία, Φυσιολογία, Ταξινόμηση, Δυναμική, Οικολογία των Ιχθύων" (Π.Δ. 317/13-9-90, ΦΕΚ 130/27-9-90, τεύχος Α').

Διευθυντής: Επίκ. Καθηγ. Δ. Μπόμπορη