Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Γλώσσες

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες και 4 επισκέπτες.

Το ΠανεπιστήμιοΤο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) είναι κρατικό ίδρυμα και ιδρύθηκε το 1925 από την πρώτη Ελληνική Δημοκρατία. Με εισήγηση του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου η Δ΄ Εθνική Συνέλευση ψήφισε το Νόμο 3341/14-6-1925, με τον οποίο ιδρύθηκαν πέντε Σχολές: η Θεολογική, η Φιλοσοφική, η Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, η Σχολή Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών και η Ιατρική. Αργότερα προστέθηκαν διαδοχικά η Γεωπονική και Δασολογική, η Κτηνιατρική, η Πολυτεχνική και η Οδοντιατρική.

Πρώτη άρχισε να λειτουργεί η Φιλοσοφική Σχολή το 1926. Ακολούθησε το ακαδημαϊκό έτος 1927-28, η Σχολή Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών, στην αρχή με το Τμήμα Δασολογίας και από το 1928-29 με νέα της Τμήματα Φυσικής, Μαθηματικών και Γεωπονίας. Το ίδιο έτος λειτούργησε το Τμήμα Νομικής και από το 1929-30 το Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Το 1937 αποσπάσθηκαν από τη Σχολή Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών τα Τμήματα Γεωπονίας και Δασολογίας και αποτέλεσαν νέα Σχολή, τη Γεωπονική και Δασολογική Σχολή.

Αργότερα, η Σχολή Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών συμπληρώθηκε με τα νέα Τμήματα Χημείας, Φυσιογνωστικό και Φαρμακευτικό, και από το 1973-74 με τα Τμήματα Βιολογίας και Γεωλογίας. Το 1975-76 το Φυσιογνωστικό Τμήμα καταργήθηκε. Το 1942 άρχισαν να λειτουργούν η Θεολογική και η Ιατρική Σχολή, που περιλαμβάνονταν στο αρχικό σχέδιο, αλλά δεν είχαν λειτουργήσει ως τότε. Από το 1959-60 προστέθηκε στην Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Οδοντιατρικής. Το 1950 ιδρύθηκε η Κτηνιατρική Σχολή. Το 1955-56 ιδρύθηκε η Πολυτεχνική Σχολή, που άρχισε τη λειτουργία της με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ενώ από το 1957-58 λειτούργησε το Τμήμα Αρχιτεκτόνων, από το 1962-63 το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και από το 1972-73 τα Τμήματα Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών. Από το 1976-77 το Τμήμα Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών χωρίστηκε σε δύο τμήματα: Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Το 1951-52 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, προσαρτημένο στη Φιλοσοφική Σχολή και το ίδιο έτος λειτούργησε το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Το 1954-55 προστέθηκε το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, και το 1960-61 το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Το 1970 αποσπάσθηκε από την Ιατρική Σχολή το Τμήμα Οδοντιατρικής, που από το ακαδημαϊκό έτος 1970-71 αποτέλεσε ιδιαίτερη Σχολή.

Το 1964 (Β.Δ. 735) ιδρύθηκε στα Ιωάννινα Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής και το 1966 (Β.Δ. 223) Τμήμα Μαθηματικών της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Α.Π.Θ. Τα δύο αυτά τμήματα λειτούργησαν με καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εξελέγησαν για τα τμήματα αυτά.

Τα ακαδημαϊκά έτη 1974-75, 1975-76 και 1976-77 το Α.Π.Θ. εξασφάλισε, με καθηγητές του, τη λειτουργία της Νομικής και Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή και Ξάνθη αντίστοιχα.

Το 1977 ιδρύθηκε παράρτημα της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη.

Με το Π.Δ. 1051/77 ιδρύθηκε στο Α.Π.Θ. το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο λειτουργεί με την εποπτεία της Φιλοσοφικής Σχολής και προσφέρει:

Ετήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής για τους αλλοδαπούς υποψηφίους φοιτητές όλων των Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας (βαθμίδα αρχαρίων).
Ετήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής για όλους τους αλλοδαπούς φοιτητές των ετών A και Β των Σχολών του Α.Π.Θ. (βαθμίδες μέσων-φοιτητών Α έτους και προχωρημένων φοιτητών Β έτους). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και οι αλλοδαποί φοιτητές εξετάζονται στη Νέα Ελληνική όπως οι Έλληνες φοιτητές στη ξένη γλώσσα.
Ετήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής για αλλοδαπούς μεταπτυχιακούς φοιτητές του Α.Π.Θ. επιστήμονες κ.α. (βαθμίδες αρχάριων, μέσων και προχωρημένων).
Θερινό εντατικό πρόγραμμα διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής σε αλλοδαπούς αποφοίτους τουλάχιστον σχολείων μέσης εκπαίδευσης.
Με το Π.Δ. 296/1981 διαχωρίσθηκε η Γεωπονική και Δασολογική Σχολή σε δύο Σχολές: τη Γεωπονική Σχολή, και τη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Από το ακαδημαϊκό έτος 1983-84 άρχισε η λειτουργία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Με το Π.Δ. 169/4.4.84 ιδρύθηκε η Σχολή Καλών Τεχνών στο Α.Π.Θ. Στη συνέχεια με υπουργική απόφαση αριθ. 31/1441 6.2.85 ιδρύθηκε το παράρτημα του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, στις Σέρρες.

Με Π.Δ. 544/10.10.89 ιδρύθηκε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης με έδρα τη Φλώρινα και με το Π.Δ. 99/22.3.93, άρθρο 4 το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών με έδρα τη Φλώρινα.

Αργότερα με το Π.Δ. 200/18.5.91 ιδρύθηκε το Τμήμα Πληροφορικής στη Σχολή Θετικών Επιστημών. Με το Π.Δ. 231/19.7.91 ιδρύθηκε το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Τέλος με το Π.Δ. 203/3.9.99 ιδρύθηκαν τα εξής τρία νέα τμήματα: α) Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων με έδρα την Κοζάνη, β) Βαλκανικών Σπουδών, με έδρα τη Φλώρινα, και γ) Πολιτικών Επιστημών το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών.