Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Γλώσσες

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες και 4 επισκέπτες.

Using morphological characters to estimate geographic variation in the Mediterranean bath sponge Spongia officinalis and assess the taxonomic validity of its associated morphotypes.


ΤίτλοςUsing morphological characters to estimate geographic variation in the Mediterranean bath sponge Spongia officinalis and assess the taxonomic validity of its associated morphotypes.
Publication TypeConference proceeding
AuthorsDailianis T, Voultsiadou E
Secondary TitleProceedings of the 12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and adjacent regions
Year of Publication2012
VolumeAthens
Pagination84 - 84
Date Published2012
Publication Languageeng
Παρατηρήσεις

ID: 6964; ID: 11669; ID: 1393

Citation Key9811