Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 6 guests online.

Welcome to the School of Biology A.U.Th.This site presents THE SCHOOL OF BIOLOGY, ARISTOTLE UNIVERSITY, the staff and the courses offered in order to help among other incoming students from other universities to prepare their study period in our institution.