Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Peer-reviewed journals

Bobori DC. Fish distributional patterns in Greek rivers. In: Thangadurai D, editor. Frontiers in biodiversity studies. Bioscience Publications; Submitted.
Voultsiadou E, Gerovasileiou V, Dailianis T. Extinction trends of marine species and populations in the Aegean and adjacent ecoregions. In: Briand F, editor. Marine extinctions - Patterns and processes. Vol CIESM Workshop Monograph 45. Monaco: CIESM; Submitted.
Krigas N, Constantinidis T. Unique and rare plants of the Ionian Islands (SW Greece): 70 portraits. Vol English Edition. Rethimno, Greece: Mediterraneo Editions; In Press.