Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Peer-reviewed journals

Voultsiadou E, Gerovasileiou V, Dailianis T. Extinction trends of marine species and populations in the Aegean and adjacent ecoregions. In: Briand F, editor. Marine extinctions - Patterns and processes. Vol CIESM Workshop Monograph 45. Monaco: CIESM; Submitted.
Voultsiadou E, Gerovasileiou V, Dailianis T. Extinction trends of marine species and populations in the Aegean Sea and adjacent ecoregions. In: Marine Extinctions - patterns and processes. Vol 45. Monaco: CIESM Publisher; 2013. p. 59-74. (CIESM Workshop Monographs; vol 45).