Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Peer-reviewed journals

Dafis S, Papastergiadou S, Georghiou. K, Babalonas D, Georgiadis T, Papageorgiou M, et al. Directive 92/43/EEC The Greek "Habitat" Project NATURA 2000: An overview.. Vol English edition. Athens: Commission of the European Communities DG XI, The Goulandris Natural History Museum - Greek Biotope/Wetland Centre.; 1997.
Bobori D, Chondropoulos DP, Economidis PS, Flari V, Fraguedakis-tsolis SE, Kazantzidis S, et al. The diversity of the fauna of Greece. In: Dafis S, Papastergiadou S, Georghiou. K, Babalonas D, Georgiadis T, Papageorgiou M et al., editors. Directive 92/43/EEC The Greek "Habitat" Project NATURA 2000: An overview. Vol English edition. Athens: Commission of the European Communities DG XI, The Goulandris Natural History Museum - Greek Biotope/Wetland Centre.; 1997. p. 489-513.