Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Peer-reviewed journals

Paloniemi R, Apostolopoulou E, Cent J, Bormpoudakis D, Salomaa A, Tsianou MA, et al. Evaluation of policy instruments in promoting ecological connectivity. In: Scaling in Ecology and Biodiversity Conservation. Pensoft Publishers, Sofia.; 2014. p. 173-9.