Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Peer-reviewed journals

Grill A, Kati V, Karris G, Argyropoulou MD. Diversity patterns in insect communities of the Dadia–Lefkimi–Soufli Forest National Park: butterflies, grasshoppers, beetles. In: Catsadorakis G, Källander H, editors. The Dadia – Lefkimi – Soufli Forest National Park, Greece: Biodiversity, Management and Conservation. Athens: WWF Greece; 2010. p. 115.