Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Peer-reviewed journals

Tsiftsis S, Tsiripidis I, Vidakis C, Τσιφτσής Σ, Τσιριπίδης Ι, Βιδάκης Κ. Orchids of Rodopi mountain-range national park / Ορχιδέες του εθνικού πάρκου οροσειράς Ροδόπης. Vol 1η Έκδοση / 1st edition. Mesohori, Paranesti, Drama, Greece / Μεσοχώρι, Παρανεστίου Δράμας, Ελλάδα: Management Body of Rodopi mountai-range national park; 2012.