Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Peer-reviewed journals

Kappas I, Baxevanis AD, Abatzopoulos TJ. Phylogeographic patterns in Artemia: a model organism for hypersaline crustaceans. In: Schubart C, Held C, Koenemann S, editors. Phylogeography and Population Genetics in Crustacea. Vol 19. Cold Spring Harbor, NY: CRC Press; 2011. p. 231-53.