Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Peer-reviewed journals

Tsikliras AC, Tsalkou E, Pauly D, Stergiou KI. Trends in trophic level of farmed fish in Mediterranean countries. Vol 39. Rapport de la Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée; 2010.
Tsikliras AC, Stergiou ΚΙ. Applying the Marine Trophic Index in the Greek Seas. International Workshop ‘Data poor modelling towards ecosystem fisheries management’ Palma de Majorka, Spain; 2008.
Tsikliras AC. Chasing after the high impact. Ethics in Science and Environmental Politics. 2008;8:45-7. Abstract
Tsikliras AC, Stergiou KI. Fisheries management and marine protected areas. In: Papaconstantinou C, Zenetos A, Vassilopoulou V, Tserpes G, editors. State of Hellenic fisheries. Athens: Hellenic Centre for Marine Research; 2007. p. 306-14.
Stergiou KI, Moutopoulos DK, Tsikliras AC. Spatial and temporal variability in Hellenic marine fisheries landings. In: Papaconstantinou C, Zenetos A, Vassilopoulou V, Tserpes G, editors. State of Hellenic fisheries. Athens: Hellenic Centre for Marine Research; 2007. p. 141-50.