Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 7 guests online.

Peer-reviewed journals

Βαβαλίδης Θ, Κεσόγλου Ο, Λαζαρίδου Μ. Οικολογική ποιότητα του ρέματος της Απολλωνίας σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΕ.. Vol Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με θέμα : «Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και κοινωνική συμμετοχή»Εταιρία Ύδρευσης.; 2011.