Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 6 guests online.

Peer-reviewed journals

Αποστολοπούλου Ε, Παντής ΙΔ. Πολιτική οικολογία και προστατευόμενες περιοχές. In: Πολιτική Οικολογία στην Ελλάδα. Aθήνα: Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη; 2006. p. 190-203.