Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Peer-reviewed journals

Tsiftsis S, Tsiripidis I, Vidakis C, Τσιφτσής Σ, Τσιριπίδης Ι, Βιδάκης Κ. Orchids of Rodopi mountain-range national park / Ορχιδέες του εθνικού πάρκου οροσειράς Ροδόπης. Vol 1η Έκδοση / 1st edition. Mesohori, Paranesti, Drama, Greece / Μεσοχώρι, Παρανεστίου Δράμας, Ελλάδα: Management Body of Rodopi mountai-range national park; 2012.
Τσιριπίδης Ι, Ελευθεριάδου Ε, Θεοδωρόπουλος Κ, Τσιφτσής Σ, Βιδάκης Κ. Lathraea rhodopea Dingl. - Τρωτό (VU). In: Φοίτος Δ, Κωνσταντινίδης Θ, Φοίτος Δ, Κωνσταντινίδης Θ, Καμάρη Γ, editors. Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z). Πάτρα: Ελληνική Βοτανική Εταιρεία; 2009. p. 114-6.