Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Peer-reviewed journals

Youlatos D, Gasc J. Gait and kinematics of arboreal quadrupedal walking in free ranging red howlers (Alouatta seniculus) in French Guiana. In: D'aout K, Vereecke E, editors. Primate Locomotion: Linking Field and Laboratory Research. New York: Springer; 2011. p. 271-87.