Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Peer-reviewed journals

Ελευθεριάδου Ε, Raus T, Θεοδωρόπουλος Κ, Τσιριπίδης Ι. Anthemis macedonica Boiss. , Orph. subsp. orbelica (Pančić) Oberpr. , Greuter - Τρωτό (VU). In: Φοίτος Δ, Κωνσταντινίδης Θ, Φοίτος Δ, Κωνσταντινίδης Θ, Καμάρη Γ, editors. Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (Α-D). Πάτρα: Ελληνική Βοτανική Εταιρεία; 2009. p. 94-5.
Θεοδωρόπουλος Κ, Τσιριπίδης Ι, Ελευθεριάδου Ε. Spiraea chamaedryfolia L. - Σχεδόν Απειλούμενο (NT). In: Φοίτος Δ, Κωνσταντινίδης Θ, Φοίτος Δ, Κωνσταντινίδης Θ, Καμάρη Γ, editors. Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z). Πάτρα: Ελληνική Βοτανική Εταιρεία; 2009. p. 319-20.
Θεοδωρόπουλος Κ, Ελευθεριάδου Ε, Τσιριπίδης Ι, Σαμαράς Δ. Haberlea rhodopensis Friv. - Τρωτό (VU). In: Φοίτος Δ, Κωνσταντινίδης Θ, Φοίτος Δ, Κωνσταντινίδης Θ, Καμάρη Γ, editors. Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z). Πάτρα: Ελληνική Βοτανική Εταιρεία; 2009. p. 71-3.
Θεοδωρόπουλος Κ, Ελευθεριάδου Ε, Τσιριπίδης Ι. Arabis procurrens Waldst. , Kit. - Σχεδόν Απειλούμενο (NT). In: Φοίτος Δ, Κωνσταντινίδης Θ, Φοίτος Δ, Κωνσταντινίδης Θ, Καμάρη Γ, editors. Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (Α-D). Πάτρα: Ελληνική Βοτανική Εταιρεία; 2009. p. 101-2.
Τσιριπίδης Ι, Ελευθεριάδου Ε, Θεοδωρόπουλος Κ, Τσιφτσής Σ, Βιδάκης Κ. Lathraea rhodopea Dingl. - Τρωτό (VU). In: Φοίτος Δ, Κωνσταντινίδης Θ, Φοίτος Δ, Κωνσταντινίδης Θ, Καμάρη Γ, editors. Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z). Πάτρα: Ελληνική Βοτανική Εταιρεία; 2009. p. 114-6.
Ελευθεριάδου Ε, Τσιριπίδης Ι, Θεοδωρόπουλος Κ. Soldanella rhodopaea F.K. Meyer - Σχεδόν Απειλούμενο (NT). In: Φοίτος Δ, Κωνσταντινίδης Θ, Φοίτος Δ, Κωνσταντινίδης Θ, Καμάρη Γ, editors. Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z). Πάτρα: Ελληνική Βοτανική Εταιρεία; 2009. p. 315-6.
Τσιριπίδης Ι, Ελευθεριάδου Ε, Θεοδωρόπουλος Κ. Ajuga pyramidalis L. - Τρωτό (VU). In: Φοίτος Δ, Κωνσταντινίδης Θ, Καμάρη Γ, editors. Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (Α-D). Πάτρα: Ελληνική Βοτανική Εταιρεία; 2009. p. 58-9.
Ελευθεριάδου Ε, Raus T, Θεοδωρόπουλος Κ, Τσιριπίδης Ι. Sedum stefco Stefanov. - Σχεδόν Απειλούμενο (NT). In: Φοίτος Δ, Κωνσταντινίδης Θ, Φοίτος Δ, Κωνσταντινίδης Θ, Καμάρη Γ, editors. Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z). Πάτρα: Ελληνική Βοτανική Εταιρεία; 2009. p. 284-5.