Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Peer-reviewed journals

Ελευθερίου ΕΠ. ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ, Μέρος Ι.. Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, Α.Π.Θ.; 1986.