Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Peer-reviewed journals

Κορφιάτης Κ, Στάμου ΓΠ. Η Βιολογία στην Ελλάδα σήμερα. In: Σαρίκας Ζ, editor. Κανών: Το Παρόν των Επιστημών στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη: Οργανισμός Θεσσαλονίκη: Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης’; 1997. p. 163-74.