Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 6 guests online.

Peer-reviewed journals

Στεργίου ΚΙ, Μπόμπορη ΔΧ, Μιχαλούδη Ε, Γκάνιας Κ. Εργαστήριο Ιχθυολογίας – Έκθεση Δραστηριοτήτων 1990-2007. Vol 79 σελ. Θεσσαλονίκη: Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ; 2008.
Στεργίου KI. Ανάλυση χρονοσειρών αλιευτικής παραγωγής. In: Στεργίου ΚΙ, Μπόμπορη ΔΧ, Μιχαλούδη Ε, Γκάνιας Κ, editors. Εργαστήριο Ιχθυολογίας – Έκθεση δραστηριοτήτων 1990-2007. Vol 79 σελ. Θεσσαλονίκη: Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ; 2008. p. 25.
Στεργίου ΚΙ. Διαχείριση αλιευτικών αποθεμάτων. In: Στεργίου ΚΙ, Μπόμπορη ΔΧ, Μιχαλούδη Ε, Γκάνιας Κ, editors. Εργαστήριο Ιχθυολογίας – Έκθεση δραστηριοτήτων 1990-2007. Vol 79 σελ. Θεσσαλονίκη: Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ; 2008. p. 26-7.
Στεργίου ΚΙ. Παράκτια αλιεία: Τυπολογία, επιλεκτικότητα, επιπτώσεις. In: Στεργίου ΚΙ, Μπόμπορη ΔΧ, Μιχαλούδη Ε, Γκάνιας Κ, editors. Εργαστήριο Ιχθυολογίας – Έκθεση δραστηριοτήτων 1990-2007. Vol 79 σελ. Θεσσαλονίκη: Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ; 2008. p. 21-2.
Στεργίου ΚΙ, Τσίκλιρας Α. Ελληνική Αλιεία. In: Στεργίου ΚΙ, Μπόμπορη ΔΧ, Μιχαλούδη Ε, Γκάνιας Κ, editors. Vol 79 σελ. Θεσσαλονίκη: Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ; 2008. p. 23.
Στεργίου ΚΙ. Στρατηγικές ζωής ψαριών. In: Στεργίου ΚΙ, Μπόμπορη ΔΧ, Μιχαλούδη Ε, Γκάνιας Κ, editors. Εργαστήριο Ιχθυολογίας – Έκθεση δραστηριοτήτων 1990-2007. Vol 79. Θεσσαλονίκη: Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ; 2008. p. 17.
Στεργίου KI. Επιστημονομετρία. In: Στεργίου ΚΙ, Μπόμπορη ΔΧ, Μιχαλούδη Ε, Γκάνιας Κ, editors. Εργαστήριο Ιχθυολογίας – Έκθεση δραστηριοτήτων 1990-2007. Vol 79. Θεσσαλονίκη: Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ; 2008. p. 32.