Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Peer-reviewed journals

Καραχλέ ΠΚ, Στεργίου KI. Σχήμα ουραίου πτερυγίου για ορισμένα είδη ψαριών. Πρακτικά 30ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών; 2008.
Καραχλέ ΠΚ, Στεργίου KI. Τροφικά επίπεδα για μερικά είδη ψαριών από το Β-ΒΔ Αιγαίο. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας; 2006.