Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Peer-reviewed journals

Clerk A, Bogoyevitch MA, Fuller SJ, Lazou A, Parker PJ, Sugden PH. Expression of protein kinase C isoforms during cardiac ventricular development. American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology. 1995;269:H1087-H1097.
Lazou A, Polydoros I, Beis I. Effect of anaerobics and anhydrobiosis on the extent of glycolytic enzyme binding in Artemia embryos. Journal of Comparative Physiology B: Biochemical, Systemic, and Environmental Physiology. 1994;164:306-11.