Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 6 guests online.

Peer-reviewed journals

Henle K, Grobelnik V, Potts SG, Scott AV, Kunin WE, Gunton RH, et al. Scaling in ecology and biodiversity conservation: An introduction. In: Scaling in Ecology and Biodiversity Conservation. Pensoft Publishers, Sofia.; 2014. p. 13-9.
Henle K, Potts SG, Scotta AV, Kunin WE, Gunton RH, Schmeller DS, et al. Lessons learned. In: Scaling in Ecology and Biodiversity Conservation. Pensoft Publishers, Sofia.; 2014. p. 193-201.