Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Peer-reviewed journals

Touloumis K, Pantis JD. Spatial data standardization across Europe: An exemplary tale from the SCALES project. In: Scaling in Ecology and Biodiversity Conservation. Pensoft Publishers, Sofia.; 2014. p. 149-52.
Touloumis K, Pantis JD. Scaling of habitat loss in Natura 2000 network. In: Scaling in Ecology and Biodiversity Conservation. Pensoft Publishers, Sofia.; 2014. p. 37-41.