Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Peer-reviewed journals

Karachle PK, Stergiou KI. Morphometrics and allometry in fishes. In: Wahl C, editor. Morphometrics. InTech. Available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/ morphometrics-and-allometry-in-fishes. ISBN: 978-953-51-0172-7; 2012.
Stergiou ΚΙ, Karachle PK, Tsikliras A. Shouting fishes in Greek Seas. Proceedings 10th Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries; 2012.