Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 6 guests online.

Peer-reviewed journals

Vokou D, Chalkos D, Karamanoli K. Microorganisms and allelopathy: a one-sided approach. In: Reigosa MJ, Pedrol N, Gonzalez L, editors. Allelopathy: A Physiological Process with Ecological Implications. Dordrecht: Springer; 2006. p. 341-71.