Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 7 guests online.

Peer-reviewed journals

Krigas N, Constantinidis T. Unique and rare plants of the Ionian Islands (SW Greece): 70 portraits. Vol English Edition. Rethimno, Greece: Mediterraneo Editions; In Press.
Krigas N, Papadimitriou K, Mazaris AD. GIS and ex situ Plant Conservation. In: Alam BM, editor. Application of Geographic Information Systems. Rijeka, Croatia: InTechopen.com; 2012. p. 153-74.