Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Book chapters

2011

Stergiou KI, Christersen V.  2011.  Fishing down food webs. Ecosystem Approaches to Fisheries- A Global Perspective. :72-78.
Λαναράς Θ.  2011.  Δευτερογενείς μεταβολίτες και φυτική άμυνα. Φυσιολογία φυτών. 5η Αμερικανική / 1η Ελληνική

2010

Grill A, Kati V, Karris G, Argyropoulou MD.  2010.  Diversity patterns in insect communities of the Dadia–Lefkimi–Soufli Forest National Park: butterflies, grasshoppers, beetles. The Dadia – Lefkimi – Soufli Forest National Park, Greece: Biodiversity, Management and Conservation. :115-115.
Σανδαλτζόπουλος Ρ, Σκούρας Ζ.  2010.  Θεμελειώδεις αρχές της αλληλούχισης του γονιδιώματος. Ανασυνδυασμένο DNA (Γονίδια και Γονιδιώματα-Μια συνοπτική παρουσίαση). Greek Edition:335-360.
Σανδαλτζόπουλος Ρ, Τριανταφυλλίδης Α.  2010.  Πως αλληλουχήθηκε το ανθρώπινο γονιδίωμα. Ανασυνδυασμένο DNA (Γονίδια και Γονιδιώματα-Μια συνοπτική παρουσίαση). Greek Edition:365-404.

2009

Ελευθεριάδου Ε, Raus T, Θεοδωρόπουλος Κ, Τσιριπίδης Ι.  2009.  Anthemis macedonica Boiss. , Orph. subsp. orbelica (Pančić) Oberpr. , Greuter - Τρωτό (VU). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (Α-D). :94-95.
Ξυστράκης Φ, Θεοδωρόπουλος Κ, Ελευθεριάδου Ε, Τσιριπίδης Ι.  2009.  Alnus incana (L.) Moench subsp. incana – Σχεδόν Απειλούμενο (ΝΤ). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (Α-D). :70-71.
Schuler A, Τσιριπίδης Ι.  2009.  Dryas octopetala L. – Τρωτό (VU). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (Α-D). :382-383.
Ελευθεριάδου Ε, Raus T, Θεοδωρόπουλος Κ, Τσιριπίδης Ι.  2009.  Sedum stefco Stefanov. - Σχεδόν Απειλούμενο (NT). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z). :284-285.
Κρίγκας Ν.  2009.  Anchusa samothracica Bigazzi , Selvi, Κινδυνεύον (ΕΝ). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (A-D). :87-89.
Ελευθεριάδου Ε, Τσιριπίδης Ι, Θεοδωρόπουλος Κ.  2009.  Soldanella rhodopaea F.K. Meyer - Σχεδόν Απειλούμενο (NT). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z). :315-316.
Κρίγκας Ν.  2009.  Allium samothracicum Tzanoud., Strid , Kit Tan, Κινδυνεύον (ΕΝ). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (A-D). :68-69.
Κρίγκας Ν.  2009.  Campanula samothracica (Degen) Greuter , Burdet subsp. samothracica, Τρωτό (VU). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (A-D). :195-196.
Τριανταφυλλίδης Κ.  2009.  Επιπτώσεις των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην υγεία. Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας. Νομικό Πλαίσιο. Προβλήματα Εφαρμογής.
Αποστολίδης Α, Τριανταφυλλίδης Α.  2009.  Πληθυσμιακή Γενετική. iGenetics- Μια Μεντελική Προσέγγιση. Greek Edition:1069-1135.
Κρίγκας Ν.  2009.  Dianthus arpadianus Ade , Bornm., Κινδυνεύον (ΕΝ). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (A-D). :361-362.
Κρίγκας Ν.  2009.  Drymocallis halacsyana (Degen) Kurtto , Strid, Κινδυνεύον (ΕΝ). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (A-D). :384-385.
Chintiroglou C, Antoniadou C.  2009.  Ecology of temperate port communities.. Aquatic Ecosystem Research Trends. :263-276.