Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Book chapters

2009

Θεοδωρόπουλος Κ, Ελευθεριάδου Ε, Τσιριπίδης Ι.  2009.  Arabis procurrens Waldst. , Kit. - Σχεδόν Απειλούμενο (NT). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (Α-D). :101-102.
Κρίγκας Ν.  2009.  Erysimum krendlii Polatschek, Τρωτό (VU). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z). :21-23.
Τσιριπίδης Ι, Ελευθεριάδου Ε, Θεοδωρόπουλος Κ.  2009.  Ajuga pyramidalis L. - Τρωτό (VU). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (Α-D). :58-59.
Youlatos D.  2009.  Locomotion, postures, and habitat use by pygmy marmosets (Cebuella pygmaea).. The Smallest Anthropoids: The Marmoset/Callimico Radiation.. :279-297.
Θεοδωρόπουλος Κ, Ελευθεριάδου Ε, Τσιριπίδης Ι, Σαμαράς Δ.  2009.  Haberlea rhodopensis Friv. - Τρωτό (VU). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z). :71-73.
Κρίγκας Ν.  2009.  Thymus plasonii Adamović, Κινδυνεύον (ΕΝ). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z). :353-354.
Τσιριπίδης Ι, Ελευθεριάδου Ε, Θεοδωρόπουλος Κ, Τσιφτσής Σ, Βιδάκης Κ.  2009.  Lathraea rhodopea Dingl. - Τρωτό (VU). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z). :114-116.
Γεωργιάδης Θ, Κρίγκας Ν.  2009.  Centaurea paxorum Phitos , T. Georgiadis, Τρωτό (VU). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (A-D). :234-236.
Θεοδωρόπουλος Κ, Τσιριπίδης Ι, Ελευθεριάδου Ε.  2009.  Spiraea chamaedryfolia L. - Σχεδόν Απειλούμενο (NT). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z). :319-320.
Κρίγκας Ν, Καραμπλιάνης Θ.  2009.  Ranunculus cacuminis Strid , Papan., Τρωτό (VU). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z). :269-271.
Χανλίδου Ε.  2009.  Prometheum tymphaeum (Quézel , Contandr.) ’t Hart. Τρωτό (VU). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. τ.2:262-263.
Γεωργιάδης Θ, Κρίγκας Ν, Κωνσταντινίδης Θ.  2009.  Centaurea messenicolasiana Georgiadis, G. Dimitrellos , Routsi, Τρωτό (VU). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (A-D). :230-231.
Κρίγκας Ν, Κωνσταντινίδης Θ.  2009.  Campanula pangea Hartvig, Τρωτό (VU). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (A-D). :187-189.
Γιουλάτος Δ.  2009.  Spermophilus citellus. Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. :403-405.
Καρούσου Ρ.  2009.  Satureja cretica (L.) Briq. Τρωτό (VU). Βιβλίο Ερυθρών δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. 2:287-288.
Κρίγκας Ν, Κωνσταντινίδης Θ.  2009.  Roemeria hybrida (L.) DC. subsp. hybrida, Τρωτό (VU). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z). :280-282.
Καρούσου Ρ.  2009.  Teucrium cuneifolium Sm. Τρωτό (VU). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. 2:345-345.
Κρίγκας Ν, Κωνσταντινίδης Θ, Φοίτος Δ.  2009.  Leontice leontopetalum L. subsp. leontopetalum, Τρωτό (VU). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z). :129-131.
Raus T, Κρίγκας Ν.  2009.  Dianthus ingoldbyi Turrill, Κινδυνεύον (ΕΝ). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (A-D). :366-367.
Καρούσου Ρ.  2009.  Origanum calcararum Juss. Τρωτό (VU). Βιβλίο ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. 2:229-230.
Κρίγκας Ν, Κωνσταντινίδης Θ, Φοίτος Δ.  2009.  Stachys pangaea Phitos, Τρωτό (VU). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z). :334-336.
Κατσιώτης Α, Τριανταφυλλίδης Α.  2009.  Γονιδιωματική. iGenetics- Μια Μεντελική Προσέγγιση. Greek Edition:786-826.
Δραινάς Κ, Τριανταφυλλίδης Α.  2009.  Μη Μεντελική Κληρονομικότητα. iGenetics- Μια Μεντελική Προσέγγιση. Greek Edition:1025-1057.