Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 8 guests online.

Book chapters

1997

Lagiou E, Krigas N, Hanlidou E, Kokkini S.  1997.  The vascular flora of the Walls of Thessaloniki. Progress in Botanical Research - Proceedings of the 1st Balkan Botanical Congress. :81-84.

1996

Οικονομίδης ΠΣ, Μπόμπορη Δ, Βογιατζής BΠ.  1996.  Ψάρια. Oδηγία 92/43/EOK. Tο Έργο Oικοτόπων στην Eλλάδα: Δίκτυο ΦYΣH 2000. Ελληνική Έκδοση:613-645.
Pyrovetsi M.  1996.  Λίμνη Κερκίνη. Ελληνικοί υγροβιότοποι. :138-149.

1995

Stamou GP, Pantis JD.  1995.  Responses of vegetation to the climate and anthropogenic severity of Greek Mediterranean ecosystems. Desertification in a European context: Physical and socio-economic aspects.
Cook CM, Sgardelis SP, Lanaras T, Pantis JD.  1995.  Biomonitoring of urban pollution using chlorophyll fluorescence. Air Pollution III, Vol. 2, “Air pollution Engineering and Management’’. :424-430.

1994

Goutner V.  1994.  Importanza e gestione di lagune e stagni salmastri.. La gestione degli ambienti costieri e insulari del Mediterraneo.. :149-150.

1993

Argyrou IN, Stergiou KI.  1993.  Aquaculture in Greece: Environmental legislation and site restrictions.. Fish farm effluents and their control in EC countries.. :93-100.

1992

Βαλούκας B, Λεγάκις Α, Οικονομίδης Π.  1992.  Kητώδη. The Red Data Book of Threatened Vertebrates of Greece. :322-326.

1991

Eleftheriou EP.  1991.  Aspects of sieve element ontogeny and development in roots of wheat.. Recent Advances in Phloem Transport and Assimilate Compartmentation. :58-63.

1990

Eleftheriou EP.  1990.  Monocotyledons. Sieve Elements, Comparative Structure, Induction and Development. :139-159.
Eleftheriou EP.  1990.  Plasmodesmatal structure and function in nectaries.. Parallels in Cell to Cell Junctions in Plants and Animals.. 46:223-237.

1989