Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Conference proceedings

1978

1977

Burns MD, Theofilidis G.  1977.  An insect muscle receptor organ.. Annual meeting of the Physiological Society. Glasgow

1976

DAGET J, Economidis PS, LOUIS J.  1976.  Sous-espèces d' Alburnoides bipunctatus (Pisces, Cyprinidae) de la Grèce continentale.. Rev. Trav. Inst. Pêches Marit. - 2ème Congress International d' Ichthyologie. 40:551-552.
Tsekos I, Margaris NS, Haritonidis S.  1976.  Free amino acids in Greek Marine Algae.. Rapp. Comm. Int. Mer Médit.. 23(6):83-84.

1973

Tsekos I, Haritonidis S, Diannelidis T.  1973.  La resistance du protoplasma d’ algues marines et de phanerogames marines aux sels de metaux lourds.. 23th Congress of C.I.E.S.M. (Commision International pour l’ Exploration Scientifique de la Mer Mediterranee). 22(4):57-58.
Diannelidis T, Tsekos I, Haritonidis S.  1973.  Observation sur la composition saisonniere du phytobenthos du littoral de l’ ile Rhodos.. 23th Congress of C.I.E.S.M. (Commision International pour l’ Exploration Scientifique de la Mer Mediterranee). 22(4):59-60.

1972