Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 7 guests online.

Conference proceedings

2012

Bandi A, Krigas N, Vokou D.  2012.  Dominant risks and threats of the Threatened Plants of Greece. Proceedings, 6th European Botanic Gardents Congress. Chios island, Greece Abstract
Keramida A, Vidaki E, Tsiripidis I, Panteris E.  2012.  STUDY OF THE ANTICLINAL CONTOUR OF ORDINARY EPIDERMAL CELLS. Proccedings of the 34th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences Trikala May 17-19 2012. Trikala, Greece
Poulios S, Vlachonasios K.  2012.  The CLAVATA signaling and the histone acetyltransferase GCN5 are implicated in gynoecium development in the flower of Arabidopsis thaliana.. Proceedings of 34th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences.. Trikala, Greece
Tsiafouli M, Karmezι M, Argyropoulou M, Sgardelis S.  2012.  The bioindicator potential of juvenile nematodes.. 2nd International Symposium on Nematodes as Environmental Indicators. Gent, Belgium
Βώκου Δ.  2012.  Απεικονίσεις και αφηγήσεις σε αναζήτηση της σχέσης μεταξύ ανθρώπου και φύσης.. Παγκόσμια Ημέρα για τη ‘Μητέρα Γη’. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Θεσσαλονίκη
Κατσούλης Γ, Τσιαφούλη Μ, Σγαρδέλης Σ.  2012.  Μεταβολές χρήσεων γης σε λεκάνες απορροής διαφορετικής έντασης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. 6o Ελληνική Οικολογική Εταιρεία - «Οικολογική έρευνα στην Ελλάδα, τάσεις προκλήσεις και εφαρμογές». Αθήνα
Παπαδημητρίου Σ.  2012.  Μοριακός χαρακτηρισμός στελεχών κυανοβακτηρίων με τη χρήση του 16S rRNA γονιδίου. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Οικολογική Έρενα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές. Athens, Greece:253-253. Abstract
Fatsiou MV, Michalopoulou VA, Adamakis ID, Panteris E, Eleftheriou EP.  2012.  Hexavalent chromium effects on plant microtubules: depolymerization vs stabilization. 8th International Biometals Symposium (Biometals 2012), International Biometals Society. Brussels, Belgium
Βώκου Δ.  2012.  Πολιτικές διατήρησης της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών και Επιτροπή 'Φύση 2000'. Πρακτικά, 5ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης 'Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών'. Μυτιλήνη
Adamakis SID, Panteris E, Eleftheriou P.  2012.  Bisphenol A induces ultrastructural malformations in root tip cells of Pisum sativum L.. Plant development and environmental interactions. 3rd EMBO conference on plant moleculat biology.. Matera, Italy:19-19.
Kokkini S.  2012.  The Greek flora and the ancient Greek civilization. Sixth European Botanic Gardens Congress (EUROGARD VI): European Botanic Gardens in a Changing World. Chios Island, Greece:26-26.
Staikou A, Garefalaki ME.  2012.  Determinants of paternity success in land snails. Simultaneous Hermaphroditic Organisms Workshop. Turin, Italy