Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Conference proceedings

2012

Βώκου Δ, Δάμιαλης Α, Halley JM, Βενετίου Ε, Μαυρομμάτης Θ, Κρίγκας Ν, Γκιουλέκας Δ.  2012.  Αλλεργιογόνοι γυρεόκοκκοι στη Θεσσαλονίκη: Ατμοσφαιρικό φορτίο, φαινολογικοί χαρακτήρες, διαχρονικές τάσεις και παγκόσμια αλλαγή. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας, Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία. :73-74.
Adamakis ID, Panteris E, Eleftheriou EP.  2012.  Tungsten toxicity beyond molybdoenzyme inhibition. 8th International Biometals Symposium (Biometals 2012), International Biometals Society. Brussels, Belgium
Kokkini S, Stefanaki A, Koureas D, Gouzkounis A.  2012.  Aromatic plants and industrial architectural heritage: Towards a green economy in the North Aegean Region. Sixth European Botanic Gardens Congress (EUROGARD VI): European Botanic Gardens in a Changing World. Chios Island, Greece:88-88.
Stergiou KI, Karachle PK, Apostolidis C, Despoti S, Giannakaki A.  2012.  Effective use of ecosystem and biological knowledge in fisheries (ECOKNOWS) - the Mediterranean case study species.. 12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Book of abstracts. :InPress-InPress.
Κουκούλας Γ, Αλιγιζάκη Κ, Γκέλης Σ.  2012.  Ποικιλότητα φυτοπλαγκτικών οργανισμών στο Ανατολικό Αιγαίο και διερεύνηση της παρουσίας εν δυνάμει τοξικών ειδών. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Οικολογική Έρενα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές. Athens, Greece:250-250. Abstract
Adamakis SID, Fatsiou V, Michalopoulou A, Panteris E, Eleftheriou P.  2012.  Hexavalent chromium effects on plant microtubules: depolymerization vs. stabilization.. Biometals 2012, 8th International Biometals Symposium. Vrije Universiteit, Brussels, Belgium:61-61.
Gerovasileiou V, Koutsoubas D, Chintiroglou C, Voultsiadou E.  2012.  Benthic zonation in marine caves of the North Aegean Sea.. Proceedings of the 12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and adjacent regions. Athens:57-57.
Moutopoulos DK, Stergiou KI.  2012.  Landings per fishing gear for five fish species in Cyclades (Aegean Sea) during 1928-2007.. Proceedings 10th Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries. :InPress-InPress.
Stergiou KI, Karachle PK, Apostolidis C, Despoti S, Giannakaki A.  2012.  ECOKNOWS: Results on biological and fisheries parameters of five Mediterranean case study fish species.. Proceedings 34thHellenic Symposium of the Hellenic Society of Biological Sciences. :InPress-InPress.
Vavalidis T, Bobori D, Lazaridou-Dimitriadou M.  2012.  "Assessing anthropogenic impacts with benthic macroinvertebrates and fish in two small rivers in Greece".. Διεθνές Συνέδριο «Προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος ΧΙ. Thessaloniki:1603-1612.
Adamakis SID, Panteris E, Eleftheriou P.  2012.  TUNGSTEN EFFECTS ON THE ACTIN MICROFILAMENT NETWORK OF MERISTEMATIC CELLS OF Zea mays L.. Proccedings of the 34th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences Trikala May 17-19 2012. Trikala, Greece