Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Conference proceedings

2011

Ζέρβας ΔΓ, Τσιριπίδης Ι.  2011.  Βαθμίδες ποικιλότητας αγγειοφύτων σε περιοχές οικοτόνου.. Πρόγραμμα και Περιλήψεις 12ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ρέθυμνο-Κρήτη. Ρέθυμνο-Κρήτη:68-69.
Bandi A, Krigas N, Vokou D.  2011.  Risks and treats of the evaluated rare and treatened plants of Greece. Program and Abstracts, 12th Panhellenic Scientific Conference, Hellenic Botanical Society. Rethimno, Greece:136-136. Abstract
Maniakas I, Youlatos D.  2011.  Myological adaptations to fast enduring flight in European free-tailed bats, Tadarida teniotis. 9th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Paleontologists Program and Abstracts. Herakleion, Greece:38-38.
Bandi A, Krigas N, Vokou D.  2011.  Rare and threatened plants of Greece: examination of distribution types, extinction risk categories and protection status. Proccedings of the 33rd Scientific Conference of Hellenic Society for Biological Sciences. Edessa, Greece:211-211. Abstract
Margariti C, Papatheodorou E, Vokou D.  2011.  The effects of constituents of essential oils on soil enzymes. Proccedings of the 33rd Scientific Conference of Hellenic Society for Biological Sciences. Edessa, Greece:185-185. Abstract
Petriki O, Bobori DC.  2011.  Ichthyological survey in lake Kastoria.. 33rdScientificSymposium of the Hellenic Society for Biological Sciences. Edessa, Greece:256-257.
Αδαμάκης ΙΔ, Σταυροπούλου Κ, Ελευθερίου ΕΠ.  2011.  Η επίδραση του ξενοοιστρογόνου δισφαινόλη Α στο ενδοπλασματικό δίκτυο του αραβόσιτου (Zea mays).. 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. Ρέθυμνο:p.36-37-p.36-37.
Baxevanis AD, Jellison RS, Staggos S, Maniatsi S, Kappas I, Abatzopoulos TJ.  2011.  Preliminary results on genetic characterization of Artemia from Mono Lake (USA). 11th International Conference on Salt Lake Research, Program and Abstracts. Miramar, Mar Chiquita, Cordoba, Argentina:28-28.
Georgolopoulos G, Drouzas AD.  2011.  Identification of conifers’ genera by applying a simple Polymerase Chain Reaction. 33rd Scientific Conference of the Hellenic Society for Biological Sciences. Edessa, Greece