Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Conference proceedings

2011

Αδαμίδου Χ, Καρούσου Ρ.  2011.  Η αγορά βοτάνων της Ξάνθης. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας. Τόμος Περιλήψεων.. Ρέθυμνο:38-39.
Μαργαρίτη Χ, Παπαθεοδώρου Ε, Βώκου Δ.  2011.  Επίδραση συστατικών των αιθέριων ελαίων στην ενζυμική δραστηριότητα του εδάφους.. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών. Έδεσσα:184-184.
Σάκουλα Δ, Παντζαρτζή Χ, Κοτταρά Α, Σκούρας Ζ, Γιάγκου Μ.  2011.  Αναγωγή τουCr(VI) σε Cr(III) από το βακτηριακό στέλεχος S3/K. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Έδεσσα:280-280.
Bella E, Drouzas AD.  2011.  Molecular diversity of Greek fir (Abies cephalonica Loudon) by SSR Markers. 12th Scientific Conference of the Hellenic Botanical Society. Rethymno, Greece
Georgolopoulos G, Drouzas AD.  2011.  Species identification in the Pinaceae family by using molecular markers. 12th Scientific Conference of the Hellenic Botanical Society. Rethymno, Greece
Mazaris AD, Pantis JD.  2011.  Tourism and leisure activities within the Natura 2000 sites. A gap for the potential development of Agro-Eco Tourism within protected sites.. International Conference of AgriBioMediterraneo, IFOAM: "Organic Agriculture and Agro-Eco Tourism in the Mediterranean". Zakynthos, Greece
Poulios S, Vlachonasios KE.  2011.  CLAVATA signaling and GCN5 histone acetyltransferase are implicated in gynoecium development in the flower of Arabidopsis thaliana.. 62nd National Conference of the Hellenic Society for Biochemistry and Molecular Biology.. Athens, Greece
Κερσελίδου Δ, Παντζαρτζή Χ, Δροσοπούλου Ε, Σκούρας Ζ.  2011.  Μελέτη της έκφρασης του γονιδίου hsp90 στο μεσογειακό μύδι Mytilus galloprovincialis. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Έδεσσα
Σάκουλα Δ, Παντζαρτή Χ, Κοτταρά Α, Σκούρας Ζ, Γιάγκου Μ.  2011.  Αναγωγή του Cr(VI) σε Cr(III) από το βακτηριακό στέλεχος S3/K.. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Έδεσσα
Adamakis ID, Eleftheriou EP.  2011.  Effects of the environmental endocrine disruptor bisphenol A on the microtubule arrays of meristematic root cells. Royal Microscopy Society, Botanical Microscopy 2011. University of Wageningen, The Netherlands
Menteli V, Krigas N, Vokou D.  2011.  Global strategy fom plant conservation and ex situ conservation of Greek endemics. Program and Abstracts, 12th Panhellenic Scientific Conference, Hellenic Botanical Society. Rethimno, Greece:131-131. Abstract
Rados D, Votsi NE, Mazaris AD, Pantis JD.  2011.  Comparing daily and seasonal soundscape fluctuations in the rural landscape.. WORLD FORUM FOR ACOUSTIC ECOLOGY CONFERENCE ‘Crossing listening paths’. IONIAN UNIVERSITY, CORFU
Stamellou S, Drouzas AD, Tsiripidis I.  2011.  Plant communities of beech forests (Fagus sylvatica L.) on Mt. Menoikio.. 12th Scientific Conference of the Hellenic Botanical Society. Rethymno, Greece