Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 7 guests online.

Conference proceedings

2011

Μαργαρίτη Χ, Παπαθεοδώρου Ε, Βώκου Δ.  2011.  Επίδραση συστατικών των αιθέριων ελαίων στην ενζυμική δραστηριότητα του εδάφους.. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών. Έδεσσα:184-184.
Σάκουλα Δ, Παντζαρτζή Χ, Κοτταρά Α, Σκούρας Ζ, Γιάγκου Μ.  2011.  Αναγωγή τουCr(VI) σε Cr(III) από το βακτηριακό στέλεχος S3/K. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Έδεσσα:280-280.
Baxevanis AD, Jellison RS, Staggos S, Maniatsi S, Kappas I, Abatzopoulos TJ.  2011.  Preliminary results on genetic characterization of Artemia from Mono Lake (USA). 11th International Conference on Salt Lake Research, Program and Abstracts. Miramar, Mar Chiquita, Cordoba, Argentina:28-28.
Georgolopoulos G, Drouzas AD.  2011.  Identification of conifers’ genera by applying a simple Polymerase Chain Reaction. 33rd Scientific Conference of the Hellenic Society for Biological Sciences. Edessa, Greece
Κερσελίδου Δ, Παντζαρτζή Χ, Δροσοπούλου Ε, Σκούρας Ζ.  2011.  Μελέτη της έκφρασης του γονιδίου hsp90 στο μεσογειακό μύδι Mytilus galloprovincialis. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Έδεσσα
Σάκουλα Δ, Παντζαρτή Χ, Κοτταρά Α, Σκούρας Ζ, Γιάγκου Μ.  2011.  Αναγωγή του Cr(VI) σε Cr(III) από το βακτηριακό στέλεχος S3/K.. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Έδεσσα
Bella E, Drouzas AD.  2011.  Molecular diversity of Greek fir (Abies cephalonica Loudon) by SSR Markers. 12th Scientific Conference of the Hellenic Botanical Society. Rethymno, Greece
Georgolopoulos G, Drouzas AD.  2011.  Species identification in the Pinaceae family by using molecular markers. 12th Scientific Conference of the Hellenic Botanical Society. Rethymno, Greece
Mazaris AD, Pantis JD.  2011.  Tourism and leisure activities within the Natura 2000 sites. A gap for the potential development of Agro-Eco Tourism within protected sites.. International Conference of AgriBioMediterraneo, IFOAM: "Organic Agriculture and Agro-Eco Tourism in the Mediterranean". Zakynthos, Greece
Poulios S, Vlachonasios KE.  2011.  CLAVATA signaling and GCN5 histone acetyltransferase are implicated in gynoecium development in the flower of Arabidopsis thaliana.. 62nd National Conference of the Hellenic Society for Biochemistry and Molecular Biology.. Athens, Greece
Vavalidis T, Bobori DC, Lazaridou-Dimitriadou M.  2011.  Assessing pressure drivers on benthic macroinvertebrate and fish communities: A case study from two small Mediterranean rivers. International Scientific Session “The human impact on biodiversity in Black Sea”. Agigea – Constanta, Romania.
Κερσελίδου Δ, Παντζαρτζή Χ, Δροσοπούλου Ε, Σκούρας ΖΓ.  2011.  Μελέτη της έκφρασης του γονιδίου hsp90 στο μεσογειακό μύδι Mytilus galloprovincialis.. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Έδεσσα
Μεντέλη Β, Κρίγκας Ν, Βώκου Δ.  2011.  Εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση των ενδημικών φυτών της Ελλάδας: Πού βρισκόμαστε;. Τόμος Περιλήψεων του 33ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Έδεσσα:194-194.
Σταμέλλου Σ, Δρούζας Α, Τσιριπίδης Ι.  2011.  Φυτοκοινωνίες δασών οξιάς (Fagus sylvatica L.) στο όρος Μενοίκιο.. Πρόγραμμα και Περιλήψεις 12ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ρέθυμνο-Κρήτη. Ρέθυμνο-Κρήτη:164-165.
Adamakis ID, Eleftheriou EP.  2011.  Effects of the environmental endocrine disruptor bisphenol A on the microtubule arrays of meristematic root cells. Royal Microscopy Society, Botanical Microscopy 2011. University of Wageningen, The Netherlands