Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Peer-reviewed journals

2013

2012

Asfi M, Ouzounidou G, Moustakas M.  2012.  Evaluation of olive oil mill wastewater toxicity on spinach. Environmental Science and Pollution Research. 19:2363-2371. Abstract