Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Peer-reviewed journals

2012

Apostolopoulou E, Drakou EG, Pantis JD.  2012.  Unraveling stakeholders’ discourses regarding sustainable development and biodiversity conservation in Greece. Sustainable development–policy and urban development–tourism, life science, management and environment. :405–430.