Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Publications

Export 5960 results:
2012
Βώκου Δ, Δάμιαλης Α, Halley JM, Βενετίου Ε, Μαυρομμάτης Θ, Κρίγκας Ν, Γκιουλέκας Δ.  2012.  Αλλεργιογόνοι γυρεόκοκκοι στη Θεσσαλονίκη: Ατμοσφαιρικό φορτίο, φαινολογικοί χαρακτήρες, διαχρονικές τάσεις και παγκόσμια αλλαγή. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας, Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία. :73-74.
Μπάντη Α, Κρίγκας Ν, Βώκου Δ.  2012.  Ανάλυση απειλών-κινδύνων των αξιολογημένων Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογική έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, προκλήσεις και εφαρμογές». :4-4.
Kokkini S, Stefanaki A, Koureas D, Gouzkounis A.  2012.  Aromatic plants and industrial architectural heritage: Towards a green economy in the North Aegean Region. Sixth European Botanic Gardens Congress (EUROGARD VI): European Botanic Gardens in a Changing World. Chios Island, Greece:88-88.
Vavalidis T, Bobori D, Lazaridou-Dimitriadou M.  2012.  "Assessing anthropogenic impacts with benthic macroinvertebrates and fish in two small rivers in Greece".. Διεθνές Συνέδριο «Προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος ΧΙ. Thessaloniki:1603-1612.
Vavalidis T, Bobori DC, Lazaridou-Dimitriadou M.  2012.  Assessing Environmental Impacts with Benthic Macroinvertebrates and Fish in two Small Rivers in Greece.. 11th International Congress on the Protection and Restoration of the Environment. Thessaloniki:1603-1612.
Gerovasileiou V, Koutsoubas D, Chintiroglou C, Voultsiadou E.  2012.  Benthic zonation in marine caves of the North Aegean Sea.. Proceedings of the 12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and adjacent regions. Athens:57-57.
Tsiafouli M, Karmezi M, Argyropoulou M, Sgardelis S.  2012.  The bioindicator potential of juvenile nematodes. 2nd International Symposium on Nematodes as Environmental Bio-indicators. Ghent, Belgium
Tsiafouli M, Karmezι M, Argyropoulou M, Sgardelis S.  2012.  The bioindicator potential of juvenile nematodes.. 2nd International Symposium on Nematodes as Environmental Indicators. Gent, Belgium
Adamakis SID, Panteris E, Eleftheriou P.  2012.  Bisphenol A induces ultrastructural malformations in root tip cells of Pisum sativum L.. Plant development and environmental interactions. 3rd EMBO conference on plant moleculat biology.. Matera, Italy:19-19.
Poulios S, Vlachonasios K.  2012.  The CLAVATA signaling and the histone acetyltransferase GCN5 are implicated in gynoecium development in the flower of Arabidopsis thaliana.. Proceedings of 34th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences.. Trikala, Greece
Zaoutsos Nikolaos GS.  2012.  Cyanotoxin-producing genes in lakes of Northern Greece and their correlation with species. Proccedings of the 34th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological SciencesTrikala May 17-19 2012. Trikala, Greece:67-68. Abstract
Staikou A, Garefalaki ME.  2012.  Determinants of paternity success in land snails. Simultaneous Hermaphroditic Organisms Workshop. Turin, Italy
Karachle PK, Stergiou KI.  2012.  Diet and feeding habits for five fishes from the North Aegean Sea. Proceedings 10th Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries. :InPress-InPress.