Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Publications

Export 5960 results:
2012
Stergiou ΚΙ, Karachle PK, Tsikliras A.  2012.  Shouting fishes in Greek Seas. Proceedings 10th Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries. :InPress-InPress.
Stergiou ΚΙ, Karachle PK, Tsikliras A.  2012.  Shouting fishes in Greek Seas.. Proceedings 10th Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries. :InPress-InPress.
Gerovasileiou V, Koutsoubas D, Chintiroglou CC, Voultsiadou E.  2012.  Spatial variability of benthic communities in two marine caves of the North Aegean Sea. Proccedings of the 12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and adjacent regions. Athens, Greece:57-57.
Keramida A, Vidaki E, Tsiripidis I, Panteris E.  2012.  STUDY OF THE ANTICLINAL CONTOUR OF ORDINARY EPIDERMAL CELLS. Proccedings of the 34th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences Trikala May 17-19 2012. Trikala, Greece
Antoniadou C, Vafeiadou A, Chintiroglou C.  2012.  Symbiosis of sea anemones and hermit crabs in temperate seas. Symbiosis: Evolution, Biology and Ecological Effects. :95-108.
Mergou FE, Lazaridou-Dimitriadou M, Albanakis K.  2012.  "The effects of dams on rivers 'continuum'". Διεθνές Συνέδριο «Προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος ΧΙ. Thessaloniki:1583-1592.
Adamakis SID, Panteris E, Eleftheriou P.  2012.  TUNGSTEN EFFECTS ON THE ACTIN MICROFILAMENT NETWORK OF MERISTEMATIC CELLS OF Zea mays L.. Proccedings of the 34th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences Trikala May 17-19 2012. Trikala, Greece
Adamakis ID, Panteris E, Eleftheriou EP.  2012.  Tungsten toxicity beyond molybdoenzyme inhibition. 8th International Biometals Symposium (Biometals 2012), International Biometals Society. Brussels, Belgium
Adamakis SID, Panteris E, Eleftheriou P.  2012.  Tungsten toxicity beyond molybdoenzyme inhibition.. Biometals 2012, 8th International Biometals Symposium. Vrije Universiteit, Brussels, Belgium:61-61.
Menteli V, Krigas N, Vokou D.  2012.  Wordwide conservation of Greek endemic plants in botanic gardens and seed banks. Proceedings, 6th European Botanic Garden Congress. Chios island, Greece Abstract
Ντισλίδου Χ, Νικολοπούλου Η, Παρασκευοπούλου Σ, Λαζαρίδου Μ.  2012.  "Αλιάκμονας ανάντη φραγματων: Μια ματιά 12 χρόνια μετά.". Ημερίδα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ, με τίτλο "Βιοποικιλότητα: 20 χρόνια μετά το Rio". Θεσσαλονίκη