Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 7 guests online.

Publications

Export 5960 results:
2012
Μπάντη Α, Κρίγκας Ν, Βώκου Δ.  2012.  Ανάλυση απειλών-κινδύνων των σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελλάδας. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές. Αθήνα:271-271. Abstract
Καραμάνη ΒΕ, Μονοκρούσος Ν, Δάμιαλης Α, Βώκου Δ, Halley JM.  2012.  Ανεμομεταφερόμενοι γυρεόκοκκοι Pinaceae και Cupressaceae στην πόλη των Ιωαννίνων.. 34ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Τρίκαλα:86-86.
Βώκου Δ.  2012.  Απεικονίσεις και αφηγήσεις σε αναζήτηση της σχέσης μεταξύ ανθρώπου και φύσης.. Παγκόσμια Ημέρα για τη ‘Μητέρα Γη’. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Θεσσαλονίκη
Δάμιαλης Α, Μεζαρλή Χ, Βώκου Δ, Halley JM.  2012.  Βιοποικιλότητα μυκήτων στη Θεσσαλονίκης: πρότυπα κυκλοφορίας σπορίων στην ατμόσφαιρα. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές. Αθήνα:241-241.
Τσακούμης Ε, Πετρίκη Ο, Μπόμπορη ΔΧ.  2012.  Ιχθυολογική διερεύνηση της λίμνης Πετρών. 34ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Τρίκαλα:294-295.
Ζέρβας ΔΓ, Τσιριπiδης Ι.  2012.  Λειτουργική και συνθετική ποικιλότητα σε περιοχές οικοτόνου στο όρος Βέρμιο. Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές. Αθήνα6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας:128-128.
Κατσούλης Γ, Τσιαφούλη Μ, Σγαρδέλης Σ.  2012.  Μεταβολές χρήσεων γης σε λεκάνες απορροής διαφορετικής έντασης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. 6o Ελληνική Οικολογική Εταιρεία - «Οικολογική έρευνα στην Ελλάδα, τάσεις προκλήσεις και εφαρμογές». Αθήνα
Παπαδημητρίου Σ.  2012.  Μοριακός χαρακτηρισμός στελεχών κυανοβακτηρίων με τη χρήση του 16S rRNA γονιδίου. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Οικολογική Έρενα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές. Athens, Greece:253-253. Abstract
Tsaparis D, Karaiskou N, Mertzanis Y, Triantafyllidis A.  2012.  Νon invasive genetic study and population monitoring of brown bear (Ursus arctos l.,) in the Kastoria region, Greece.. 11th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Athens, Greece:181-181.