Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Publications

Export 5960 results:
2012
Τσιαφούλη Μ, Thebault E, De ruiter P, Van der putten V, Birkhoefer K, Σγαρδέλης Σ.  2012.  Ποικιλότητα στα εδαφικά τροφικά πλέγματα και εντατικοποίηση χρήσεων γης. 6ο Πανελλήνιο Οικολογικό Συνέδριο - «Οικολογική έρευνα στην Ελλάδα, τάσεις προκλήσεις και εφαρμογές». Αθήνα
Κουκούλας Γ, Αλιγιζάκη Κ, Γκέλης Σ.  2012.  Ποικιλότητα φυτοπλαγκτικών οργανισμών στο Ανατολικό Αιγαίο και διερεύνηση της παρουσίας εν δυνάμει τοξικών ειδών. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Οικολογική Έρενα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές. Athens, Greece:250-250. Abstract
Βώκου Δ.  2012.  Πολιτικές διατήρησης της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών και Επιτροπή 'Φύση 2000'. Πρακτικά, 5ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης 'Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών'. Μυτιλήνη
Βώκου Δ.  2012.  Πολιτικές διατήρησης της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών και Επιτροπή Φύση 2000.. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης, Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών. Μυτιλήνη
Τζωρτζάκη ΑΕ, Βώκου Δ, Halley JM.  2012.  Πρότυπα αφθονίας εκπροσώπων του γένους Campanula κατά μήκος της υψομετρικής τους κατανομής στους ορεινούς όγκους του Ολύμπου και του Φαλακρού. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές. Αθήνα:105-105.
Bhusal DR, Τσιαφούλη Μ, Σγαρδέλης Σ.  2012.  Πρότυπα αφθονίας και ποικιλότητας νηματωδών κατά μήκος μίας συνδυαστικής βαθμίδας υψομέτρου – κάλυψης βλάστησης. 6o Πανελλήνιο Οικολογικό Συνέδριο - «Οικολογική έρευνα στην Ελλάδα, τάσεις προκλήσεις και εφαρμογές». Αθήνα
Αναγνώστου Β, Δαμιανίδης Π, Χιντήρογλου Χ.  2012.  Στοιχεια χωροδιάταξης του Paranemonia vouliagmeniensis στη λίμνη Βουλιαγμένης (Αττική). 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογία, "Οικολογική έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις, εφαρμογές. Αθήνα:101-101.
Κανλή Λ, Ντισλίδου Χ, Λαζαρίδου Μ.  2012.  "Σύγκριση ποτάμιων τυπολογικών συστημάτων στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με βάση τα βενθικά μακροασπόνδυλα από σταθμούς αναφοράς". 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Οικολογική έρευνα στην Ελλάδα: Τλασεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές. Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιλίσια:110-110.
Σίνη Μ, Κουτσούμπας Δ, Βαφείδης Δ, Χιντήρογλου Χ.  2012.  Σύγχρονες προσεγγίσεις στη μελέτη των κοραλλιγενών βιοκοινοτήτων στο Αιγαίο: προκαταρκτικά αποτελέσματα. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας "Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις, εφαρμογές. Αθήνα:119-119.
Βώκου Δ.  2012.  Τα μετέωρα βήματα στην προστασία της φύσης στην Ελλάδα. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές. Αθήνα:96-96. Abstract
Ελευθερίου ΕΠ.  2012.  Φυτικά κύτταρα. Φυσιολογία Φυτών. 5η Αμερικανική-1η Ελληνική έκδοση:1-42.