Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 6 guests online.

Publications

Export 5960 results:
2012
Apostolopoulou E, Drakou EG, Pantis JD.  2012.  Unraveling stakeholders’ discourses regarding sustainable development and biodiversity conservation in Greece. Sustainable development–policy and urban development–tourism, life science, management and environment. :405–430.