Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Publications

Export 5960 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
(
1
Sivropoulou A.  2005.  The 140 kDa δ-endotoxin of the Bacillus thuringiensis strain 1.1. Bacterial Toxins for Insect Control. Nitra, Slovakia:23-23.
Economidis PS.  1994.  16o Πανελλήνιο Συνέδριο της Eλληνικής Eταιρείας Bιολογικών Eπιστημών. Πρακτικά 16oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου της Eλληνικής Eταιρείας Bιολογικών Eπιστημών. Βόλος:4-6.
2
A
Stoumboudi MT, Abraham M, Villwock W, Economidis PS.  1991.  Abnormal Gametogenesis in a Natural Cyprinid Hybrid. 7th International Ichthyology Congress. The Hague, Netherlands
Koutsoubas D, Koukouras A.  1993.  An account of our knowledge on the Opisthobranch Mollusc fauna of the Aegean Sea.. Bollettino Malacologico: International Journal of Malacology. 29(5-8):191-200.
Sawidis T.  1996.  Accumulation and effects of heavy metals on cell ultrastructure. Ιnternational Conference “Plants and Environmental Pollution”. Lucknow, India:46-46.