Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Publications

Export 5960 results:
Book
Margaris NS.  1986.  Ecological Risks affecting the European Forests. Forecasting and Assessment in Science , Technology. :45-45.
Ganias K, Nunes C, Vavalidis T, Stratoudakis Y.  2009.  Ovarian dynamics and oocyte growth in the Atlantic sardine, Sardina pilchardus. 4th Workshop on Gonadal Histology of Fishes 16-19 June 2009, El Puerto de Santa María, Cádiz, Spain..