Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Ανάλυση χρονοσειρών αλιευτικής παραγωγής


TitleΑνάλυση χρονοσειρών αλιευτικής παραγωγής
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2008
AuthorsΣτεργίου KI
Secondary AuthorsΣτεργίου ΚΙ, Μπόμπορη ΔΧ, Μιχαλούδη Ε, Γκάνιας Κ
Book TitleΕργαστήριο Ιχθυολογίας – Έκθεση δραστηριοτήτων 1990-2007
Volume79 σελ.
Pagination25 - 25
PublisherΕργαστήριο Ιχθυολογίας, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ
CityΘεσσαλονίκη