Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 8 guests online.

Anthropogenic and climate-induced change favors toxic cyanobacteria blooms: Evidence from monitoring a highly eutrophic, urban Mediterranean lake


TitleAnthropogenic and climate-induced change favors toxic cyanobacteria blooms: Evidence from monitoring a highly eutrophic, urban Mediterranean lake
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsGkelis S, Papadimitriou T, Zaoutsos N, Leonardos I
JournalHarmful Algae
Volume39
Pagination322 - 333
Date Published10/2014
ISSN15689883
URLhttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568988314001644#
DOI10.1016/j.hal.2014.09.002
Short TitleHarmful Algae